00/00
Алга таба карау
июнь
1 Чәрш
2 Пәнҗ
3 Җом
4 Шим
5 Якш
6 Дүш
7 Сиш
8 Чәрш
9 Пәнҗ
10 Җом
11 Шим
12 Якш
13 Дүш
14 Сиш
15 Чәрш
16 Пәнҗ
17 Җом
18 Шим
19 Якш
20 Дүш
21 Сиш
22 Чәрш
23 Пәнҗ
24 Җом
25 Шим
26 Якш
27 Дүш
28 Сиш
29 Чәрш
30 Пәнҗ
июль
1 Җом
2 Шим
3 Якш
4 Дүш
5 Сиш
6 Чәрш
7 Пәнҗ
8 Җом
9 Шим
10 Якш
11 Дүш
12 Сиш
13 Чәрш
14 Пәнҗ
15 Җом
16 Шим
17 Якш
18 Дүш
19 Сиш
20 Чәрш
21 Пәнҗ
22 Җом
23 Шим
24 Якш
25 Дүш
26 Сиш
27 Чәрш
28 Пәнҗ
29 Җом
30 Шим
31 Якш
август
1 Дүш
2 Сиш
3 Чәрш
4 Пәнҗ
5 Җом
6 Шим
7 Якш
8 Дүш
9 Сиш
10 Чәрш
11 Пәнҗ
12 Җом
13 Шим
14 Якш
15 Дүш
16 Сиш
17 Чәрш
18 Пәнҗ
19 Җом
20 Шим
21 Якш
22 Дүш
23 Сиш
24 Чәрш
25 Пәнҗ
26 Җом
27 Шим
28 Якш
29 Дүш
30 Сиш
31 Чәрш
сентябрь
1 Пәнҗ
2 Җом
3 Шим
4 Якш
5 Дүш
6 Сиш
7 Чәрш
8 Пәнҗ
9 Җом
10 Шим
11 Якш
12 Дүш
13 Сиш
14 Чәрш
15 Пәнҗ
16 Җом
17 Шим
18 Якш
19 Дүш
20 Сиш
21 Чәрш
22 Пәнҗ
23 Җом
24 Шим
25 Якш
26 Дүш
27 Сиш
28 Чәрш
29 Пәнҗ
30 Җом
октябрь
1 Шим
2 Якш
3 Дүш
4 Сиш
5 Чәрш
6 Пәнҗ
7 Җом
8 Шим
9 Якш
10 Дүш
11 Сиш
12 Чәрш
13 Пәнҗ
14 Җом
15 Шим
16 Якш
17 Дүш
18 Сиш
19 Чәрш
20 Пәнҗ
21 Җом
22 Шим
23 Якш
24 Дүш
25 Сиш
26 Чәрш
27 Пәнҗ
28 Җом
29 Шим
30 Якш
31 Дүш
ноябрь
1 Сиш
2 Чәрш
3 Пәнҗ
4 Җом
5 Шим
6 Якш
7 Дүш
8 Сиш
9 Чәрш
10 Пәнҗ
11 Җом
12 Шим
13 Якш
14 Дүш
15 Сиш
16 Чәрш
17 Пәнҗ
18 Җом
19 Шим
20 Якш
21 Дүш
22 Сиш
23 Чәрш
24 Пәнҗ
25 Җом
26 Шим
27 Якш
28 Дүш
29 Сиш
30 Чәрш
декабрь
1 Пәнҗ
2 Җом
3 Шим
4 Якш
5 Дүш
6 Сиш
7 Чәрш
8 Пәнҗ
9 Җом
10 Шим
11 Якш
12 Дүш
13 Сиш
14 Чәрш
15 Пәнҗ
16 Җом
17 Шим
18 Якш
19 Дүш
20 Сиш
21 Чәрш
22 Пәнҗ
23 Җом
24 Шим
25 Якш
26 Дүш
27 Сиш
28 Чәрш
29 Пәнҗ
30 Җом
31 Шим

Абонементлар

Музыка һәм сәнгатьне бәяли белүчеләр зәвыгын канәгатьләндерүче мәдәни ял.

Телефон:+7 (843) 21-21-404
Эш режимы:10:00–19:00 Һәркөн
АБОНЕМЕНТ №1
6+
АБОНЕМЕНТ №2
6+
АБОНЕМЕНТ №4
АБОНЕМЕНТ №5
0+
АБОНЕМЕНТ №6
0+
АБОНЕМЕНТ №9
12+
АБОНЕМЕНТ №10
6+
АБОНЕМЕНТ №11
6+
АБОНЕМЕНТ №14
6+
АБОНЕМЕНТ №15
6+
АБОНЕМЕНТ №17
6+
АБОНЕМЕНТ №20
6+
Телефон+7 (843) 21-21-404
Без социаль челтәрләрдә